Gubi, GamFratesi, Gent Dining Chair

Tags: , , , , , |

Studio GamFratesi nedavno je završio dizajn za drvenu stolicu Gent koju proizvodi danska kompanija Gubi.

Njena forma ima skandinavsku eleganciju i italijanske dinamične linije.

Sedište je tapacirano sa drvenom bazom iznad koje se nalazi prepoznatljiv naslon koji ostvaruje vezu sa stolicom preko metalnih nastavaka.

Gent je lagana trpezarijska stolica, jednostavna, bez naslona za ruke. Podseća na izgled nameštaja […]