Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Ábaton Arquitectura

projektni biro: Ábaton Arquitectura
lokacija: Španija
oprema: BATAVIA
površina: 27m2
izvor: http://abaton.es

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Ovaj projekat prenosive kuće od 27 kvadrata, odmah spremne za uselenje, ÁBATON je sa ponosom predstavio 2013. Serija ÁPH80 je razvijena kao idealna stambena jedinica za dvoje, lako prenosiva auto-putem i osposobljena za gotovo svaku podlogu. Same njene proporcije, rezultat su temeljne studije arhitektonskog tima ovog projektnog biroa, tako da su različiti sadržaji jasno diferencirani, a pri tom je vođeno računa da stanari osete punu atmosferu toplog doma.

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Primenjena je vrlo jednostavna, ali vrlo izdržljiva konstrukcija, sačinjena od materijala koji su izbalansirani i birani zbog komfora koji pružaju. ÁPH80 je otelotvorenje svih ciljeva i principa za koje se ÁBATON i inače zalaže: uklapanje u prirodnu ravnotežu, jednostavnost i dobro zdravlje.

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Unutar tih 27m2 budući stanari ÁPH80 raspolažu sa 3 različita prostora (dimenzije su 3 sa 9m): dnevni boravak sa kuhinjom (1), kompletno kupatilo (2), spavaća soba za dvoje (3). Zabatni zid je 3,5m svetle visine (visina enterijera). Sve primenjene materijale moguće je reciklirati, birani su u skladu sa kriterijumima održivosti kojih se ÁBATON principijelno pridržava na svim projektima. Drvo je primenjeno duž čitavog rešenja ne samo zbog toga što balansira i deluje umirujuće, već i zbog hipoalergijskih karakteristika. Korišćena drvena građa dopremljena je iz kontrolisanih šumskih gazdinstava (biće planski pošumljena ponovo).

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Tehnički podaci: spoljašnost je obložena drvenim pločama obrađenim sivim cementom. Oko konstrukcije nalazi se ventilirana fasada sa termoizolacijom od 10cm debljine. Konstrukcija od masivnog drveta prerađivana je u strogo kontrolisanim uslovima. Drveni paneli enterijera izrađeni su od španske jelovine, bajcovani belom. ÁPH80 je u potpunosti dizajniran i izrađen u Španiji. Vreme izrade iznosi 4 do 6 nedelja, a vreme sastavljanja – jedan dan! Transport se vrši magistralnim putevima.

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Projektni biro trenutno razrađuje još jednostavnije serije, dodatne jedinice, koje bi se pripajale seriji ÁPH80, u cilju ostvarivanje svih potreba stanara, formiranja većih prostora i podizanju stepena raznovrsnosti rešenja.

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja

Foto: Juan Baraja