Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Projektanti: Anthony Bechu Tom Sheehan Architects
Lokacija: La Défense, Francuska
Površina: 54000m2
Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Obrazloženje arhitekata:

Od početka rada na ovom poduhvatu naš cilj je bio da izgradimo objekat koji je uskladu sa francuskim standardima ekološke izgradnje. Zahvaljujući našem projektu egzostrukture i izboru materijala, čeliku i betonu, redukovali smo potrošnju materijala za 30 procenata, u poređenju sa drugim kulama istih dimenzija. Kao što znate, manje materijala znači i manju emisiju ugljenika.

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Zgrada ima kompaktni volumen a sam oblik kule je pažljivo dizajniran, kako bi se uklopio u okruženje. Pravougaoni oblik bi bilo veoma teško postaviti na skučeni prostor parcele. Želeli smo nežnu zaobljenu formu objekta koji će se lako prilagoditi vrlo gusto izgrađenom kontekstu. Znali smo i da će odluka o egzostrukturalnoj opni omogućiti veću konstruktivnu stabilnost i smanjiti dimenzije elemenata konstrukcije i jezgra.

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros

Foto: Mathieu Ducros